Multimedija

Fotografije su uvijek dostupne na dvije lokacije :

Facebook

Google + (Picasa) 

Videozapise uvijek možete gledati na :

Youtube